Tuğla

TUĞLA UYGULAMA KURALLARI

  • • Tuğlalar toz, yağ vb. maddelerden temizlenmiş olmalı ve uygulamaya başlamadan önce iyice ıslatılmalıdır.
  • • Tuğlalar, kullanım amacı dikkate alınarak üretilmiştir, amacına uygun olarak kullanılmalı; yatay delikli olarak kullanılması tasarlanan tuğlalarla düşey delikli duvar örülmemelidir.
  • • Tuğla duvarlarda düşey derzler şakulünde üst üste gelmeyerek, yatay derzler terazisinde düzgün bir yüzey oluşturacak şekilde örülmelidir.
  • • Tuğla duvarlar uygulandıkları yerlere ve cinslerine göre çimentolu veya çimento+kireç harçlı örülürler. Düşey derz kalınlığı 10 mm, yatay derz kalınlığı 12 mm olmalıdır.
  • • Düşey ve yatay derzler harçla iyice doldurulmalı, fazlalıklar alınarak düzeltilmelidir.
  • • Duvar bütünlüğünün korunması ve duvardan istenen özelliklerin sağlanabilmesi için duvar başlangıcı ve bitiminde özel olarak üretilen yarım tuğlaların kullanılması tavsiye edilir.

Yatay Delikli Tuğlalar

Düşey Delikli Tuğlalar

Asmolen Tuğlalar

Baca Tuğlaları